น้ำมันเครื่องเกรดรวม หรือ Multi Grad หมายถึงอะไร?

น้ำมันเครื่องเกรดรวม หรือ Multi Grad หมายถึง น้ำมันเครื่องที่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าความหนืดได้เอง ซึ่งน้ำมันเครื่องชนิดนี้จะระบุค่าความหนืดมาให้ 2 ตัว โดยมีตัวอักษร W คั่นกลาง เช่น SAE 20W50 หรือ API 15W40 เป็นต้น ในปัจจุบันน้ำมันเครื่องชนิดนี้เป็นแบบที่นิยมใช้มากที่สุด และหาซื้อได้ทั่วไป นิยมใช้กับรถรุ่นใหม่ซะส่วนมาก

  1. Hmm, no posts. So lonely...